orphan

orphan = sirotek

                osiřet, stát se sirotkem (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

orphan('s) pension - sirotčí důchod

That little girl is an orphan. Ta malá dívka je sirotek.

He became an orphan when he was a small boy. Stal se sirotkem, když byl malý chlapec.