oitment

oitment = mast, mazání

příklady z praxe:

This oitment is suitable for your aching bag. Tato mast je vhodná na Tvá bolavá záda.

The oitment use twice daily. Mast používej dvakrát denně.