offenbar

offenbar = zřejmě, patrně (příslovce)

                   patrný, zřejmý, zjevný (přídavné jméno)

základní fráze:

Der Bus hat offenbar eine Verspätung. Autobus má zřejmě zpoždění.

příklady z praxe: 

Sie ist offenbar sehr begabt. Je zřejmě hodně talentovaná.

In dem Programm liegt offenbar ein Fehler vor. V programu je zřejmě chyba.

Er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe herum - offenbar hat er nichts zu tun. Sedí celý den v hospodě - zřejmě nemá co dělat.