odd

odd = zvláštní, podivný, neobvyklý

základní fráze:

odd fish - podivný patron

příklady z praxe:

odd behavior - podivné chování

It's odd that nobody told me about this before. Je to divné, že mi nikdo o tom předtím neřekl. 

There was something odd about his story. Na jeho příběhu bylo něco neobvyklého.