occur

occur = stát se, nastat, vyskytovat

příklady z praxe:

There's a chance that a similar event will occur in the future. Je tu šance, že se podobné události stanou v budoucnu.

Copper deposits occur in the region. Měděné rudy se vyskytují v regionu.

The accident occurred yesterday morning. K nehodě došlo včera ráno.