occupant

occupant = obyvatel, uživatel

příklady z praxe:

the building's occupants - obyvatelé budov

The occupants of the second car suffered minor injuries. Uživatelé druhého vozu utrpěl lehká zranění.