obesed

obessed = posedlý, poblázněný

příklady z praxe:

He was obsessed  with tradition.  Byl posedlý tradicí.

Why are people so obsessed with money? Proč jsou lidé tak posedlí penězi?