Obchodní dopis v němčině

Všechny části obchodního dopisu v němčině (kromě datumu) se píší od levé svislice.

1. ADRESA ODESÍLATELE

Uvádí se, pokud již není napsaná automaticky.

2. ADRESA PŘÍJEMCE

Následuje pod adresou odesílatele.

např.:     MAYER GmbH

               Ing. Johann Mayer

               Grafingerstr. 158

               20142  Hamburg

               Deutschland

3. DATUM

V němčině může využít dvě formy datumu:

a) 10. April 2004

b) rok-měsíc-den (2004-04-10)

4. VĚC

Stejně jako v české obchodní korespondenci se slovo věc v německé obchodní korespondenci již nevyužívá. Stačí napsat předmět dopisu pouze jedním slovem.

Předmět dopisu může být: 

Angebot - nabídka

Anfrage - poptávka

Bestellung - objednávka

Reklamation - reklamace

Beschwerde - stížnost

5. OSLOVENÍ

a) známe jméno příjemce dopisu

Sehr geehrte Frau Müller - Vážená paní Müllerová

Sehr geehrter Herr Mayer - Vážený pane Mayere

b) neznáme jméno příjemce dopisu

Sehr geehrte Damen und Herren - Vážená paní/Vážený pane

6. ÚVOD DOPISU

wir schreiben Ihnen bezüglich - obracíme se na Vás ohledně

wir haben erfahren, dass - dozvěděli jsme se, že

wir bestätigen den Empfang Ihres Schreiben von 3.8. und danken Ihnen für Ihre Bestellung - potvrzujeme přijetí Vašeho dopisu ze dne 3.8. a děkujeme Vám za Vaši objednávku

Bezug nahmend auf -  v návaznosti na

7. ZÁVĚR DOPISU

Bitte schicken Sie uns einen Probeauftrag und wir übermitteln Ihnen kurzfristig unser Angebot. Prosím pošlete nám zkušební objednávku a my Vám předložíme naši nabídku v krátkém časovém horizontu.

Vielen Dank im Voraus. Děkuji Vám předem.

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Těším se na naši spolupráci.

Bitte antworten Sie uns umgehend, da. Odpovězte mi prosím co nejdříve, protože.

8. ROZLOUČENÍ

nejčastější závěrečná fráze: 

Mit freundlichen Grüßen - S přátelskými pozdravy

9. PODPIS

Pod závěrečným rozloučením si necháme kousek místa na podpis . Napíšeme svoje jméno a svoji pozici ve firmě.