Obchodní dopis v angličtině

1. ADRESA ODESÍLATELE:

Pokud naše adresa není automaticky součástí dopisu, píšeme ji na pravý okraj nahoru.

2. ADRESA PŘÍJEMCE:

Píšeme ji pod adresu odesílatele na pravý okraj papíru.

příklad anglické adresy:      Emily Weston

                                           12 Cross Street

                                            Liverpool

                                            L12 4HR

                                            United Kingdom

3. DATUM: 

např.  1 st April

4. OSLOVENÍ:

se liší, pokud:

    a) Známe jméno adresáta:  Dear Mrs. Brown

                                                  Dear Mr. Black

    b) Neznáme jméno adresáta: Dear Madam/ Sir

5. ÚVOD DOPISU

příklady, jak lze zahájit formální dopis v angličtině:

I am writening with regard to the advertisement - Píšu kvůli inzerátu

In reply to your letter from 24 March - V reakci na Váš dopis ze dne 24. března

After having your adress from - Poté, co jsem obdržela Vaši adresu od

Futher to our conversation - Na základě naší konverzace

I would be greatful - Byla bych vděčná

6. ZÁVĚR DOPISU

Please contact us if you have any questions - Prosím kontaktuje nás, pokud bude mít nějaké dotazy

Thank you for being patient with us. Děkuji za trpělivost s námi.

I really look forward to working with. Skutečně se těším na spolupráci s Vámi.

I would appreciate your immediate to this matter. Ocenil bych Vaši okamžitou pozornost v této věci.

7. ROZLOUČENÍ

se liší podle toho, zda:

a) známe jméno adresáta:    Yours sincerely

                                                Se srdečným pozdravem

b) neznáme jméno adresáta:  Yours faithfully

                                                  S úctou

c) spolupracujeme s obchodním partnerem už delší dobu:    

                Best wishes - Všechno nejlepší

                Best regards - S pozdravem

8. PODPIS

Pod vlastnoručním podpisem by mělo následovat naše jméno a pozice ve firmě.