nüchtern

nüchtern - střízlivý, lačný

základní fráze:

nüchtern zum Arzt gehen - jít k lékaři na lačno

Er muss erst nüchtern werden. Musí nejdřív vystřízlivět.

příklady z praxe:

Du musst die Tabletten morgens auf nüchternen Magen einnehmen. Musíš užívat tablety ráno na lačný žaludek.

eine nüchterne Einschätzung der Lage - střízlivé zhodnocení situace

Nach zwei Bier ist er schon nicht mehr ganz nüchtern. Po dvou pivech už není zcela střízlivý.