nowt

nowt = vůbec nic

příklady z praxe:

I can't do nowt.  Nemůžu dělat vůbec nic.