notice

notice = oznámení, vyhláška (podstatné jméno)

               všimnout si, zpozorovat

základní fráze:

notice period - výpovědní lhůta

I didn't notice it., Nevšiml jsem si toho.

příklady z praxe:

Did you see the notice about the meeting? Viděla jsi oznámení o schůzce?

She noticed a smell of gas. Všimla si zápachu plynu.

I noticed an error in the book. Všimla jsem si chyby v knize.