nightmare

nightmare = noční můra, zlý sen

příklady z praxe:

Mommy, I had a really scary nightmare. Mami, měl jsou strašidelný zlý sen.

She had a recurring nightmare about losing her job. Měla opakující se noční můru ze ztráty svého zaměstnání.