niegen

niegen = mít tendenci,naklonit se (pravidelné sloveso)

překlady z praxe:

Ich neige zu der Auffassung, dass das alles Unsinn ist. Přikláním se k názoru, že všechno je nesmysl.

Er neigte sich aus dem Fenster. Naklonil se z okna.

Der Wagen neigte sich zur Seite und kippte um.  Vůz se naklonil na stranu a převrhl se.