nexus

nexus = spojení, souvislost, propojení

příklady z praxe:

the nexus between teachers and students  - propojení mezi učitely a studenty

The real nexus of the money culture is Wall Street. Skutečné propojení finanční kultury je Wall Street.

The nexus between drugs, prostitution and corruption is universal. Souvislost mezi drogami, prostitucí a korupcí je všeobecná.