narrow

narrow = úžina (podstatné jméno)

               úzký (přídavné jméno)

               zúžit (pravidelné sloveso) 

příklady z praxe:

the narrow way - úzká cesta

a narrow margin - úzký okraj

The ball narrowly missed his head. Míč těsně minul jeho hlavu.