nachgehen

nachgehen = sledovat, prozkoumat, vyšetřit

(nepravidelné sloveso: ging nach, ist nachgegangen)

základní fráze:

seiner Arbeit nachgehen - hledět si svého díla

einer falschen Anzeige nachgehen - prošetřit falešné udání

příklady z praxe:

Die Polizei ging der Sache mit den aufgebrochenen Autos nach. Policie vyšetřila záležitost s rozbitým autem.

Das Bild von dem kranken Kind geht mir immer noch nach. Obrázek nemocných dětí mě stále ještě pronásleduje.