Nabídka v němčině

OBSAH NABÍDKY

Údaje o odesílateli a adresátovi

Předmět nabídky (můžeme napsat Vaše poptávka ze dne 24.4.2014 o dodání laminátových desek)

Specifikace materiálu, zboží či služby (včetně uvedení ceny poštovného, balného či dopravy)

Termín a místo dodání

Platební podmínky

Další ujednání (mezinárodní právní úprava, pojištění zboží, místo zdanitelného plnění)

Základní fráze při psaní nabídky v němčině

a) úvodní

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Velice děkujeme za Vaši poptávku.

Vielen Dank, dass Sie daran denke, uns in Ihren Lieferantenkreis aufzunehmen. Mnohokrát Vám děkujeme, že uvažujete o tom, že byste nás zahrnuli do Vaše okruhu dodavatelů.

Vielen Dank für Ihr Interesse über unsere Firma. Děkujeme Vám za zájem o naši firmu.

Wir bieten Ihnen die gewünschen Ware, Materialen, Dienstleistungen an. Nabízíme Vám požádované zboží, materiál, služby.

často se setkáváme v dopise s nabídce s tím, že místo úvodních frází, začne druhá strana konkrétně reagovat na poptávku

b) závěrečné

Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Sie durch einen größeren Aufrag bei uns die Lieferkonditionen noch erheblich zu ihren Gunsten verbessern können. Chtěl bych Vás upozornit, že můžete díky větší objednávce u nás zlepšit dodací podmínky ve Váš prospěch.

Dürfen wir uns nach einigen Tagen bei Ihnen erkundigen, ob Ihnen unser Angebot gefällt? Mohli bychom se za několik dní informovat, zda se Vám nabídka líbí?

Dürfen wir zu Ihnen unseren Geschäftsvertreter senden? Mohli bychom za Vámi poslat našeho obchodního zástupce?

Dürfen wir Sie in nächsten Tagen anrufen? Můžeme Vám v dalších dnech zavolat?

Wenn Sie jede Fragen bezüglich des Angebots haben werden, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně nabídky, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroje:

PŠČOLKOVÁ, Miroslava. Obchodní korespondence v němčině. první. Brno: Computer Press a.s., 2003. ISBN 80-7226-926-7.

MENZEL, Wolfgang W. a Michael KUHN. Obchodní korespondence v němčině: Obchodní i soukromá. první. Brno: Computer Press a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1472-8.