Nabídka v angličtině

OBSAH NABÍDKY

Údaje o odesílateli a adresátovi

Oslovení a úvodní fráze dopisu

Informace o firmě, výrobku a službě tak, aby adresáta oslovili

Návrh na zpětnou vazbu (telefonický rozhovor, návštěvu obchodního zástupce)

Závěrečné fráze dopisu

Základní fráze při psaní nabídky v angličtině

a) úvodní

We would like to acquaint you with our production programm. Dovolujeme si Vám představit sortiment našich výrobků.

We have learnt that you deal with bathroom equipment and that you want to deal about electronic equipment used in bathroom. Dozvěděli jsme se, že obchodujete s vybavením koupelen a hodláte rozšířit sortiment o elektronické přístroje užívané v koupelně.

Please find enclosed a special offer. Dovolujeme si Vám předložit speciální nabídku.

We were very pleased to receive your inquiry about... Byli jsme velice potešeni Vašim zájmem o...

b) závěrečné

We are looking forward to further cooperation. Těšíme se na další spolupráci.

We hope you will find our offer and we look forward to your order. Doufáme, že shledáte naši nabídku zajímavou a těšíme na Vaši objednávku.

Enclosed you will find our latest brochure. Přikládáme naši aktuální brožuru.

Should you have any queries, don't hesitate to contact us. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroje:

KOLEKTIV ANGLICTINA.COM. Obchodní korespondence v angličtině. první. Brno: Computer Press a.s., 2008. ISBN 978-80-251-1920-4.

KOKTAVÁ, Petra a Petra MATÚŠŮ. Obchodní korespondence v angličtině. druhé. Brno: Computer Press a.s., 2004. ISBN 80-7226-750-7.