musty

musty = plesnivý, zatuchlý

příklady z praxe:

a dark and musty basement - tmavý a zatuchlý suterén

musty old books - zatuchlé staré knihy

a musty smell - zatuchlý zápach