moan

moan = sténat, bědovat, naříkat, postěžovat si (pravidelné sloveso)

 

příklady z praxe:

He is always moaning about his salary. Vždy si postěžuje na svůj plat.

 “But I don't want to go sleep,” moaned the boy. Ale já nechci jít spát, naříkal chapec

the moand of the wind in the trees - sténání větru v korunách stromů