missbrauchen

missbrauchen = zneužít (pravdelné sloveso)

základní fráze:

seine Macht missbrauchen - zneužít své moci

příklady z praxe:

Er missbrauchte seine Macht und verließ den Job an einen Freund. Zneužil svoji pravomoc a zakázku přenechal svému známému.

Er hat ihr Vetraut missbraucht. Zneužil její důvěru.