mesmerise

mesmerise = fascinovat, okouzlit, uchvátit

                      (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Grimm's Fairy Tales have mesmerized generations of readers. Grimmovy pohádky okouzlují generace čtenářů.

I was completely mesmerized by the performance of our speed skater.  Byla jsem okouzlena výkonem naši rychlobruslarky.