meistern

meistern = zvládnout, ovládnout (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

seinen Zorn meistern - zvládnout svůj hněv

ein Instrument meistern - ovládat hudební nástroj

Sie hat die schwierige Aufgabe souverän gemeistert. Zvládla obtížný úkol suveréně.