Maßstab

Maßstab (der)  = měřítko, norma, kritérium

příklady z praxe:

der Maßstab dieser Landkarte ist 1:100000 - měřítko této mapy je 1:100000

Ihre Leistung sollte dir als Maßstab dienen. Její výkon by Vám měl sloužit jako referenční hodnota

strenge Maßstäbe an die Qualität anlegen  - vytvořit přísné normy na kvalitu