mangeln

mangeln = chybět, nedostávat se (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Es mangelt ihm nicht an Intelligenz, aber an Fleiß. Nechybí mu inteligence, ale píle.

Es mangelt ihm an Mitarbeitern. Chybí mu spolupracovníci.

Es mangelt ihm an einschlägiger Erfahrung.  Chybí mu patřičné zkušenosti.