lousy

lousy = mizerný, protivný, hnusný, děsný

příklady z praxe:

She has a lousy job. Má mizernou práci.

He drinks so much and he feels lousy the next day. Pije hodně a druhý den se cítí mizerně.

a lousy headache - děsná bolest hlavy