lenken

lenken = řídit, soustředit, vést (pravidelné sloveso)

základní fráze:

seine Aufmerksamkeit auf etwas lenken - soustředit svoji pozornost na něco

ein Auto lenken - řídit auto

příklady z praxe:

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer wurde auf die Musik gelenkt. Pozornost publika se soustředila na hudbu.

Er versuchte, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Snažil se vést rozhovor na jiné téma.