leisure

leisure = volný čas, volno

základní fráze:

leisure time activities - činnosti ve volném čase

příklady z praxe:

I seldom have leisure to read books  Zřídka kdy mám volný čas na čtení knih

Now that she's retired, she has more leisure time. Teď, když je v důchodě, má více volného času.