Kummer

Kummer (der) = trápení, starost, zármutek

příklady z praxe:

den Kummer mit Alkohol hinunterzuspülen - zarmutek zapít alkohol

mit seinem Kummer fertigwerden - vyrovnat se se svým trápením

Diese Entwicklung macht mir Kummer.  Tento vývoj mi dělá starosti.