kriegen

kriegen = dostat, schytat, válčit, vést válku 

                 (pravidelné sloveso)

základní fráze:

den Buckel voll kriegen - dostat na hubu

seine Tour kriegen - dostat blbou náladu

příklady z praxe:

Ich kriege 20 Euro von dir. Dostanu od Tebe 20 Euro.

Ich kriegte neue Arbeitsstelle im Büro. Dostala jsem nové pracovní místo v kanceláři.