knapp

knapp = sotva, těsně (příslovce)

               těsný, přiléhavý, nedostačující

               (přídavné jméno)

základní fráze:

kurz vor knapp - na poslední chvíli

knapp nach Punkten siegen - zvítězit těsně na body

příklady z praxe:

eine knappe Entscheidung - o fous

Der Sprit hat knapp gereicht. Palivo téměř došlo.

vor einer knappen Stunde - téměř před hodinou