klebrig

klebrig = lepkavý, mazlavý

příklady z praxe:

Er hatte klebrige Hände von Haargel. Měl lepkavé ruce od gelu na vlasy.

ein klebriger Schleimer - lepkavý sliz