kidding

kidding = legrace

příklady z praxe:

Your new haircut is awful. Just kidding! You look great. Tvůj nový účes je hrozný. Jen si dělám srandu! Vypadáš báječně.

You must be kidding ! Musíš být vtipálek!