kichern

kichern = hihňat se, chichotat se (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Meine Tochter kichert, wenn ich sie kitzle. Moje dcera se chichotá, když ji lechtám.

dass ich nicht kichere! - to není k smíchu!