Keim

Keim (der)  = zárodek, bakterie, embryo

příklady z praxe:

die Ernährung des Keims durch die Plazenta - výživa embrya přes placentu

Sie verspürte einen Keim der Hoffnung. Cítila počátek naděje.

die Keime abtöten - zabít bakterie