jolt

jolt = trhnutí (podstatné jméno)

          otřást, kodrcat se (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

jolted opponent with heavy punch - otřesený soupeř těžkým úderem

a jolt of electricity - náraz elektřiny

She was jolted by the betrayal of her trusted friend. Byla otřesená zradou svého přítele.