joint

joint= spoj, spojení, kloub (podstatné jméno)

          společný (přídavné jméno)

          spojit, svařit

základní fráze:

joint action - společný postup, práv, společná žáloba

joint statement - společné prohlášení

příklady z praxe:

a joint tenant - společný nájemce

securely jointed the sides of the drawer - pevně spojené po stranách zásuvky

the joint efforts of the whole team - společné úsilí celého týmu