jeweilig

jeweilig = nynější, aktuální, dnešní

příklady z praxe:

der jeweiligen Mode entsprechend - podle příslušného režimu

die jeweilige Höhe einer möglichen Risikovorsorge - příslušné množství možných rezerv a opravných položek

jeweilige Organisationseinheit - příslušná organizační jednotka