jealous

jealous = žárlivý, závistivý

 

příklady z praxe:

jealous boyfriend - žárlivý přítel

She was jealous of me. Záviděla mi.