jammern

jammern = bědovat, naříkat

                  (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Kind jammerte, dass jemand nahm es ein Spielzeug. Dítě naříkalo, že mu někdo sebral hračku.

Sie jammern immer und sind mit nichts zufrieden. Vždy si stěžují, nejsou spokojeni s ničím.

Hör auf zu jammern und komm endlich!  Přestaň fňukat a pojď konečně!