irresistible

irresistible = neodolatelný, nepřekonatelný

příklady z praxe:

irresistible woman - neodolatelná žena

She felt an irresistible urge to give him kiss. Pocítila neodolatelné nutkání dát mu pusu.

She had an irresistible craving for chocolate. Měla neodolatelnou chuť na čokoládu.