intrigue

intrigue = intrika, milostná zápletka (podst. jméno)

                  pletichařit, zaujmout

základní fráze:

intrigue against somebody - kout pikle proti někomu

příklady z praxe:

The plan intrigues me, but I wonder if it will work.  Plán mě fascinuje, jsem zvědavá, jestli bude fungovat.

He became president as a result of  political intrigue. On se stal prezidentem v důsledku politických intrik.

an intriguing idea - zajímavý nápad