insurance

insurance = pojištění, pojistka

základní fráze:

take out insurance - uzavřít pojištění

supplementary insurance  - připojištění

příklady z praxe:

I work for an insurance company. Pracuji pro pojišťovnu.

insuring persons or property - pojištění osob nebo majetku