insgesamt

insgesamt = celkem, celkově, dohromady

příklady z praxe:

ein insgesamt positiver Eindruck - celkově pozitivní dojem

In der Gruppe waren drei Männer und sieben Frauen, insgesamt zehn Menschen. Ve skupině byli tři muži a sedm žen, celkově deset lidí.

Der Gewinn beträgt insgesamt rund zwei Millionen Euro. Vítěz obdržel dohromady kolem dvou miliónů Euro.