insecure

insecure = nejistý 

příklady z praxe:

Many young people are insecure about the future. Mnoho mladých lidí si nejsou jistí svou budoucností. 

an insecure investment  - nejistá investice

She had always felt insecure at parties. Vždycky se cítila nejistě na večírcích.