indeed

indeed = jasně, opravdu, skutečně

základní fráze:

A friend in need is a friend indeed. V nouzi poznáš přítele.

příklady z praxe:

They were indeed heroes. Byli opravdoví hrdinové. 

She is very lovely, indeed a beauty.  Ona je velmi krásná, opravdu krásná.

Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát.