incresingly

incresingly = čím dál tím víc, stále více

základní fráze:

increasingly restrictive laws - stále přísnější zákony

příklady z praxe:

People are becoming increasingly aware of this problem. Lidé jsou si stále více vědomi tohoto problému.

The situation grew increasingly hopeless. Situace se vyvíjí stále více beznadějně.