idly, idle

idly = nečinně, líně, lenivě

idle = nečinný, líný

základní fráze:

talk idly - planě tlachat

idly by - nečinně přihlížet

příklady z praxe:

They are not going to sit idly by. Nebudou sedět a nečinně přihlížet.

idle farmland - nečinná zemědělská půda

idle carpenters - nečinní tesaři

I lay idly on the rocks. Ležel jsem lenivě na skalách