hooker

hooker = šlapka, štětka

příklady z praxe:

The hooker is a prostitute who attracts customers by walking the streets. Štětka je prostitutka, která láká zákazníky tím, že chodí v ulicích.